Regelement Zeskamp Bakel

update 14-03-2024

ALGEMEEN

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van goederen.
 • Deelname aan de Zeskamp Bakel is op eigen risico.
 • Elk spel wordt met acht personen gespeeld (op zondag doen er minimaal 2 dames mee). Deze acht personen mogen tijdens een spelronde niet gewisseld worden. De coach mag alleen meedoen als dat door de jury wordt aangegeven.
 • Als u van mening bent dat er fouten worden gemaakt, vraag dan aan uw coach hiermee naar de jurywagen te gaan. De beslissing van de jury is altijd doorslaggevend.
 • Barbecueën en glaswerk zijn ten strengste verboden op het veld en in de tent gedurende het gehele zeskampweekend. Voorkom lege en kapotte plastic glazen op het veld. Breng deze terug naar de tent voor uw eigen veiligheid.
 • In de frietwagen kan uitsluitend met consumptiebonnen betaald worden.
 • Aan personen jonger dan achttien jaar wordt geen alcohol verkocht.
 • Het meebrengen en gebruik van drugs en/of verdovende middelen is ten strengste verboden tijdens het gehele zeskamp weekend.
 • Een team of individu die zich niet naar behoren gedraagt, kan te allen tijde worden gediskwalificeerd en/of van het zeskampterrein worden verwijderd door de organisatie
 • Het is verboden om u op de spelen te begeven zonder dat hiervoor toestemming is gegeven.
 • Parkeren moet op de aangewezen plaatsen en op aanwijzing van het zeskamppersoneel.
 • Tijdens het gehele zeskampweekend kunnen er foto’s van u gemaakt worden. Bij deelname en aanwezigheid op het zeskampterrein stemt u in met het publiceren van de foto’s.
 • Schade die opzettelijk door deelnemers of bezoekers aan spellen, spelonderdelen en materialen worden toegediend zijn voor eigen rekening. Indien nodig doen wij hiervan aangifte bij de Politie.
 • Bij twijfel over leeftijd kan om uw legitimatie gevraagd worden. Zorg dat u en uw team deze bij de hand hebben.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de zeskamporganisatie.

 EXTRA REGELS ZATERDAG

 • Elk spel duurt 6 minuten, men krijgt daarna 3 minuten de tijd om zich naar het volgende spel te begeven. Een ronde duurt dus (inclusief wisselen) 9 minuten. Zorg dat het gehele team op tijd bij het desbetreffende spel aanwezig is.
 • Elke deelnemer mag slechts met 1 team meedoen, moet minimaal 9 jaar zijn of in groep 5 van de basisschool zitten, en mag op de dag van de zeskamp nog geen 16 jaar zijn !!
 • Bij discussie over de leeftijd kan gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs, gelieve de teamleden erop te attenderen deze mee te nemen.
 • Mocht blijken dat er deelnemers uit een team 16 jaar of ouder zijn, dan leidt dit tot diskwalificatie van desbetreffend team.
 • Elk team dient te zorgen voor een joker. De joker mag bij maximaal 1 spel ingezet worden (voor aanvang van de 3e speelronde dient dit te worden doorgegeven bij de jurywagen). De punten behaald op het onderdeel waarop de joker is ingezet tellen dubbel. De joker wordt beoordeeld door een onpartijdige jury op originaliteit en in hoeverre de joker slaat op de teamnaam. Levende dieren of personen zijn niet toegestaan. De joker dient dezelfde dag mee naar huis te worden genomen.

 EXTRA REGELS ZONDAG

 • Indien hetzelfde team 3 jaren achter elkaar de winnaar is van de zeskamp mogen ze de wisselbeker houden.
 • Elk spel duurt 7 minuten, men krijgt daarna 5 minuten de tijd om zich naar het volgende spel te begeven. Een ronde duurt dus (inclusief wisselen) 12 minuten.
 • Elke deelnemer mag met 1 team meedoen en moet minimaal 16 jaar zijn. Mocht er een deelnemer zijn die jonger is dan 16 jaar dan dient de opgave van dit team in overleg met de zeskamporganisatie plaats te vinden. Bij discussie over de leeftijd kan gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs, gelieve de teamleden erop te attenderen deze mee te nemen.
 • Er hoeft dit jaar geen “echte” joker gemaakt te worden, je kunt wel een joker inzetten om extra punten te halen. De joker mag bij maximaal 1 spel ingezet worden (voor aanvang van de 3e speelronde dient dit te worden doorgegeven bij de jurywagen). De punten behaald op het onderdeel waarop de joker is ingezet tellen dubbel.